Handelsbetingelser

1. GENERELT

Disse generelle betingelser (”Betingelserne”) er gældende, når du som forbruger (”Du”) foretager en bestilling via www.jespersylvester.dk og dertil hørende websider (”Webstedet”). Aftale indgås mellem dig og INFLUENCE, cvr 31511267, som er den juridiske enhed bag alle sites. Udførlige kontaktoplysninger og øvrige informationer om passionisten.dk og INFLUENCE fremgår af Webstedet. Betingelserne finder kun anvendelse for dig, som er konsument, og som bestiller via Webstedet.

2. AFTALE OG BESTILLING

For at kunne foretage et køb via Webstedet skal Du acceptere Betingelserne. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookier i henhold til Jesper Sylvesters Privatlivspolitik.

En aftale om køb indgås først, når Jesper Sylvester har bekræftet din bestilling, og Du har modtaget en ordrebekræftelse fra Jesper Sylvester via e-mail. Jesper Sylvester opfordrer dig til at gemme denne ordrebekræftelse for eventuelle kontakter til Jesper Sylvesters kundeservice. Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af Jesper Sylvester. Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil Jesper Sylvester tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som Du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen.

3. KUNDEOPLYSNINGER M.M.

Når Du registrerer skal gennemføre en bestilling, vil du blive anmodet om at angive visse personoplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige samt har ansvaret for forkerte oplysninger. Informationer om Jesper Sylvesters behandling af personoplysninger findes i Jesper Sylvesters Privatlivspolitik.

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING

Ved bestilling via Webstedet gælder de priser, som angives på Webstedet. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og fragtgebyrer, som angives separat.

Du kan betale på de måder, som angives på Webstedet. Jesper Sylvester har ret til betaling allerede i forbindelse med bestillingen, hvis ikke fakturabetaling eller anden lignende betalingsmåde er valgt af dig og godkendt af Jesper Sylvester. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Jesper Sylvester eller dennes samarbejdspartnere foretage en kreditvurdering. Du vil i så fald modtage underretning om dette. Jesper Sylvester forbeholder sig retten til ikke altid at tilbyde alle betalingsmåder, alternativt ændre betalingsmåder, hvis den måde, Du har valgt, ikke fungerer i forbindelse med købet. Bemærk, at eventuelle begrænsninger for betalingsalternativer angives på Webstedet.

5. LEVERING OG TRANSPORT

Varer, som er på lager, leveres normalt indenfor det antal arbejdsdage, som angives på Webstedet. Hvis andet ikke særskilt aftales (f.eks. i forbindelse med reservation af varer, som ikke er på lager) sker leveringen senest efter 30 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Jesper Sylvester skriftligt har bekræftet bestillingen gennem ordrebekræftelsen.

Den forventede leveringstid af varen fremgår af ordrebekræftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle vareside på Webstedet. Hvis ikke andet særskilt aftales, og en levering tager mere end 30 arbejdsdage, og dette ikke beror på dig som kunde, har du ret til at hæve købet.

Hvis pakken skal indløses, skal Du gøre dette indenfor den tid, som angives i underretningen. Pakken skal normalt hentes personligt med gyldig legitimation og ordrenummer. Du får altid en underretning, som viser, hvor og hvornår pakken skal hentes. Underretning sker via e-mail. Hvis du ikke afhenter pakken og ikke informerer os om, at du ønsker at gøre brug af din lovfæstede fortrydelsesret, har Jesper Sylvester ret til at opkræve et gebyr på 200 kroner.

6. FORTRYDELSESRET

Ved køb af bøger på Webstedet gælder altid 14 dages fortrydelsesret. Dette indebærer, at Du har ret til at fortryde dit køb ved at meddele Jesper Sylvester dette indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor Du eller din fuldmagtshaver har modtaget den bestilte vare (fortrydelsesfristen). Fortrydelsesret, ombytningsret og åbent køb gælder ikke for personlige plakater, der tilpasses personligt, fordi de trykkes på bestilling.

Ved køb af plakater på Webstedet er der ikke fortrydelsesret, idet disse printes specifikt til hver ordre. Der er derfor tale om en specialproduktion. 

Hvis Du vil fortryde købet, skal du inden fortrydelsesfristens udløb sende en klar og tydelig meddelelse til Jesper Sylvester. Dette gøres via vores kontaktside, hvor du også skal oplyse dit navn, din adresse og anden relevant information, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navnet på varen i meddelelsen.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten betaler Du returfragten og har ansvaret for varens stand, efter at Du har modtaget varen samt under returfragten. Varen skal sendes retur indenfor 7 dage regnet fra den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten indsendtes til Jesper Sylvester. Varen skal sendes forsvarligt indpakket, i fin stand og i originalemballage.

Når Du fortryder dit køb, tilbagebetaler Jesper Sylvester det beløb, som Du har betalt for varen, inklusive leveringsomkostninger. Undtaget herfra er eventuelle ekstra leveringsomkostninger som følge af, at Du har valgt en anden leveringsmåde end den standardlevering, som Jesper Sylvester tilbyder. Ved returnering af en del af en ordre tilbagebetales leveringsomkostninger ikke. Af det beløb, som skal tilbagebetales, har Jesper Sylvester ret til at fradrage en sum, som modsvarer varens værdiformindskelse i forhold til varens oprindelige værdi, hvis og i det omfang at værdiformindskelsen beror på, at Du har håndteret varen i større udstrækning, end det er nødvendigt for at fastsætte dens egenskaber eller funktion.

Jesper Sylvester tilbagebetaler snarest beløbet, dog senest indenfor 14 dage fra og med den dato, hvor Jesper Sylvester modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Jesper Sylvester kan dog vente med tilbagebetalingen, til Jesper Sylvester har modtaget varen, eller Du har dokumenteret, at varen er sendt tilbage, eksempelvis gennem en indleveringskvittering. Tilbagebetalingen sker til dig via det betalingsalternativ, som Du har valgt, forudsat at andet ikke er aftalt, eller at der er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

7. ÆNDRINGER AF BETINGELSERNE

Jesper Sylvester forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webstedet), alternativt 30 dage efter, at Jesper Sylvester har informeret dig om ændringerne. Jesper Sylvester anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på Webstedet for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne.

________________________________________
Disse Betingelser er fastsat af Jesper Sylvester 2019-08-01

Jeg hedder Jesper Sylvester

Feeling inspired? Make it last longer by downloading "Even though it's hard it's worth it" statement as a stylish background image for your phone.